Giallo Napoleon Granite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name: Giallo Napoleon

Country of Origin: Brazil

Variation: Low

Available Thickness: 2cm & 3cm

Kithen Pictures: